Başvurum Reddelirse Nasıl İtiraz Edebilirim?

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri http://cnfmsdc.org/cialis/ bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.